Johnsen & Stovner
Om oss

Maskinentreprenør i Nittedal.
Ansvarsrett i tiltaksklasse 2.
50 år med grunnarbeid og landskapsutforming.


Godkjent for ansvarsrett

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

Johnsen & Stovner innehar sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov.
Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.


Lenke til Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet.
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Johnsen & Stovner har vært medlem av MEF i mer enn 51 år.


Lenke til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Les mer om MEF på deres egne nettsider.


Bransje

Maskinentreprenører


Arbeidsområde

 • Veibygging
 • Asfaltarbeider
 • VA anlegg
 • Vinter – sommervedlikehold
 • Tomteutgraving
 • Masseforflytning – transport
 • Bygge- og riveavfall
 • Anleggsgartnerarbeider
 • Bergsprengning

Maskinpark

 • Gravemaskiner - hjul
 • Lastebiler
 • Hjullastere
 • Knuse – sorteringsverk (faste og mobile)
 • Maskinhengere
 • Kompressorer
 • Gravemaskiner - belter
 • Dumpere
 • Minimaskiner under ca 5 tonn
 • Veghøvler